Susisiekime

Susisiekime

Janonio g. 12, LT-35101
Panevėžys, Lietuva


Reikalavimai rangovams

AB „Amilina“  Generalinio direktoriaus patvirtinti bendri reikalavimai rangovams, dirbantiems AB „Amilina“ teritorijoje

AB „Amilina“ teritorijos planas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija darbams aukštyje

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija ugnies darbams

Bendrosios lankymosi teritorijoje taisyklės

AB „Amilina“ atsakingi asmenys